Jsem dlužník

Pokud jste od nás dostali dopis nebo Vás kontaktoval náš pracovník a chcete svoji situaci řešit vůči svému Věřiteli, prosím ihned nás kontaktujte.

Většinou řešíme situaci s dlužníkem mimosoudní dohodu. Pokud nebudete reagovat, budeme nuceni jednat.

Po dohodě s věřitelem můžeme pohledávku prodat vymahačské firmě nebo podáme návrh na konkurz, zajistíme dražbu na majetek nebo se pokusíme dlužníka trestně stíhat. Pokud máte k pohledávce jakékoliv dotazy nebo připomínky, prosím ihned nás kontaktujte.

Adersa: 120 00 Bělehradská 568/92, Praha 2

Tel: +420 775 007 202

Email: info@finhall.cz