Vymáhání dluhů pro firmySoučástí firemního podnikání je také určitá fair play na trhu svých platebních pohledávek. Může se však stát, že firma své pohledávky neuhradí, a to z jakýchkoliv důvodů. Schopnost převzít odpovědnost za své pohledávky je přitom velmi důležitou strategickou stránkou úspěšného podnikání.

Důležitým faktorem je učinit potřebné kroky k tomu, aby dlužná pohledávka vůbec nevznikla, k tomu dopomůže kontrola nad řízením svých pohledávek – například vytvořit si kalendář svých finančních závazků. Společnost by měla dbát na data splatnosti svých faktur a takové platby uhradit nejlépe ještě před tímto datem.

Firma by měla také myslet na to, jaké lhůty splatnosti faktur bude poskytovat svým zákazníkům a klientům. U nezajištěných pohledávek se standardní lhůty splatnosti pohybují mezi 14-30 kalendářními dny, u zabezpečených pohledávek se jedná o dobu delší, protože je zde nižší riziko neproplacení. Každou pohledávku je dobré vždy relevantně smluvně ošetřit, všechny dokumenty, jako jsou objednávky, dodací listy, dohodnuté ceny či faktury je vhodné shromažďovat a evidovat.

V případě sporu je pak možné dobře prokázat vyžadované skutečnosti.

Nezaplacená pohledávka se firmě velmi prodraží, protože řešení nezaplacených finančních závazků znamená pro firmu také ztrátu hodnoty zboží či služeb, obchodní marže, ale rovněž nezaplacenou DPH, kterou musí společnost odvést, i daň z nezaplacených vyfakturovaných služeb.

V neposlední řadě je velmi pravděpodobné, že bude pošramocena její pověst a nebude pro obchodní partnery, klienty či zákazníky čitelná a důvěryhodná, což povede ke ztrátě zakázek a k riziku finančních problémů. Společnost by měla brát v úvahu také konkurenci na trhu. Pokud bude totiž nabízet svým zákazníkům podmínky méně přijatelné, hrozí, že potenciální zákazníci přejdou právě ke konkurenci.

Jestliže firma opakovaně nedostojí svým závazkům, například opakovaně neplatí za pronájem pracovních prostor, neuhradí obchodním partnerům faktury a platby za vykonané služby atp., hrozí jí, že její pohledávky budou podstoupeny společnosti, která bude dané finance vymáhat. Oslovit vymáhací společnost je pro firmu (věřitele) výhodnější než kdyby se pokoušela „tlačit“ na dlužníka sama, zvlášť, jedná-li se o pohledávky delší dobu po splatnosti.

Vymáhací firma vždy disponuje efektivnějšími nástroji k vymáhání dlužných pohledávek, ať už se jedná o vhodné poradenství a příslušné relevantní kroky v oblasti pracovního práva, obchodního práva, příslušné jurisdikce či psychologie. Může se také stát, že v případě nespolupráce s danou firmou (dlužníkem) skončí daná věc u soudu, který může rozhodnout o exekuci či konkurzu, což je vždy velmi nepříjemné. Ve fázi, kdy společnost chce spolupracovat, lze se s námi domluvit na jednotlivých krocích řešení, viz. „Jsem dlužník“.

Dluží Vaší společnosti jiná firma peníze za Vaše poskytnuté služby či zboží, přestože že již uběhl termín splatnosti či Vám někdo opakovaně nezaplatil to, k čemu se smluvně zavázal? Posíláte upomínky, na které nikdo nereaguje? V tomto případě se nás obraťte, a to pomocí kontaktního formuláře či telefonicky a domluvte si nezávaznou bezplatnou osobní schůzku. Na ní společně zanalyzujeme danou pohledávku a rozebereme možnosti řešení vymáhání od dlužníka.