Vymáhání dluhů pro soukromé osoby

Fyzická osoba má během svého života spoustu pravidelných finančních závazků, ať už se jedná o inkaso, placení nájmu, služby či třeba telefonní paušál. Může se ale stát, že se člověk dostane do finančních problémů a je nucen řešit svou situaci úvěrem od banky, který pro něj ovšem výhodný jen do jisté míry.

Úroky z půjčky (úvěru) jsou mnohdy velmi vysoké, zvlášť pokud se jedná o tzv. rychlou půjčku bez nutnosti ručitele či jakýchkoliv záruk (nejčastěji je takovou zárukou doložení svých pravidelných příjmů). To je například u velké většiny spotřebitelských úvěrů.

Zvláštním případem a v dnešní době hodně obvyklým je splácení hypotéky na vlastní bydlení. Doba na splacení hypotéky, která činí kolem 20-30 let, je velmi dlouhá a během této doby se každý člověk může stát platebně neschopným, například kvůli ztrátě zaměstnán, úrazu nebo ve spojitosti s vážnými rodinnými problémy.

Každý finanční závazek má určitou dobu splatnosti, je proto vhodné si udělat rozpis splátek, abychom na nic nezapomněli a pak nebyli nemile překvapeni, pokud nám přijdou nepříjemné upomínky. Jedním z nejúčinnějších závazků pohledávky je směnka, jedná se totiž o jasně definovatelný bezpodmínečný závazek, ze kterého nemůže dlužník utéct. Dlužník se druhé straně (věřiteli) podpisem směnky zavazuje k uhrazení částky, která je na směnce uvedena v určitý den a na určitém místě.

Pokud ovšem má člověk výkyvy ve svých výdajích a příjmech a nehospodaří stabilně, měl by si dobře rozmyslet, zda směnku podepíše. Každý, kdo směnku podepíše, musí počítat také s tím, že po něm může v konečném důsledku chtít peníze někdo úplně jiný (nový věřitel). Směnka je cenným papírem, proto se dá prodat nebo převést na jiného majitele.

Dlužník si musí dát pozor na to, že nemůže platnost směnky zpochybnit. Veškeré břemeno důkazní věci leží na něm. Směnka se používá například u půjček, budoucí úhrady kupní ceny nebo i jako pojistka, takovým příkladem může být například i včasné placení nájmu.

V dnešní době je obvyklé, že mnoho mladých lidí žije vlastně pořád „na dluh“, ať už se jedná o vybavení bytu, nové auto či dovolenou u moře. Na dané věci a aktivity si vypůjčí a velmi často je takový člověk zavázán hned několika stranám (úvěrovým společnostem, bankám, někdy i lichvářům a v lepším případě svým známým a kamarádům). Před půjčkou je tedy dobré si spočítat, kolik dělají celkové procentuální náklady na tento úvěr (tzv. RPSN), zvážit výši splátek, počet splátek, periodu splátek, kolik člověk přeplatí a zejména to, zda ji opravdu bezpodmínečně potřebujeme atp.

A vždy platí, že by se měl člověk vždy velmi detailně seznámit se všemi podmínkami takové půjčky, tedy nastudovat nejen obchodní podmínky prodejce, ale také všeobecné podmínky splátkové společnosti, která s prodejcem spolupracuje (jedná-li se o koupi zboží na splátky).

Před uzavřením smlouvy o půjčce je vhodné se informovat i o sankčních podmínkách. Při nezaplacení finančních závazků se nejdříve snaží protistrana, která si danou pohledávku nárokuje formou třech upomínek upozornit na to, že již měl dlužník (klient) danou částku uhradit a stanoví mu nové datum splatnosti, obvykle posunuté o maximálně týden či dva. První upomínka bývá zpravidla zdarma (zpravidla 5-15 den po splatnosti), druhá (cca 20-30 den po splatnosti) a třetí (cca 35 až 45 den po splatnosti) často zpoplatněné, a to v řádech stovek korun.

Třetí upomínka již většinou obsahuje informaci o tom, že společnost předává neuhrazenou pohledávku svému právnímu oddělení či spolupracující vymáhací společnosti.

Máte problém, že Vám někdo nezaplatil to, co Vám náleží, a to i opakovaně? Kontaktujte nás a společně získáme Vaše peníze zpět.