Služby správy a vymáhání pohledávek

Společnost Financial Hall s.r.o. se zabývá vymáháním, správou a inkasem pohledávek. V posledních letech strmě rostou objemy problematických pohledávek, které vyžadují specifickou péči. Tyto pohledávky můžete vymáhat svépomocí nebo je svěřit nám. My Vám můžeme zaručit rychlé a efektivní vymáhání Vašich peněz. Na dlužníka zatlačíme veškerými právně akceptovatelnými možnostmi, využijeme znalosti z oblasti psychologie, obchodního, občanského, trestního a konkurzního práva.

ZDARMA Vám nabídneme konzultaci a posouzení Vašeho případu! U nás nic předem neplatíte. Nebojte se s námi konzultovat Váš problém!

O průběhu vymáhání je klient neustále informován, abychom mohli úspěšně a co nejdříve vymáhat, potřebujeme od Vás znát základní informace o dlužníkovi jako je identifikace dlužníka, dlužná částka, popis vzniku pohledávky, datum splatnosti a všechny dostupné písemnosti které dokazují oprávněnost pohledávky, tedy pohledávka musí být nesporná (dlužníci většinou argumentují nedostatečnými výkonem služeb, nedodržení termínu a podobně).

Čím starší pohledávka, tím je úspěšnost jejího vymožení složitější! Měsíc po splatnosti se nám daří vymoci přes 90%pohledávek. Starší pohledávky více než 3 měsíců se řeší již sofistikovanějšími metodami a tím se celý proces vymáhání prodražuje.

Rychlá poptávka služeb :

Věřitel

Fyzická osoba
Právnická osoba

Kontaktní údaje
Firma/ Jméno :
Tel.:
Mail:
Další informace: *popište zda máte kompletní dokumentaci či další důležité poznámky

Dlužník

Fyzická osoba
Právnická osoba

Firma/ Jméno :
IČ/RČ :
Informace o pohledávce:
Výše dluhu:
Kolik dní po splatnosti:
Titul vzniku pohledávky: *popište za co vám dluží (faktura za zboží, služby, alimenty)